HMS-kurs Minensundhallen høst 2020

  28.08.2020 Kl. 13:41  
Alle lag som skal trene i Minnesundhallen
Alle lag som ønsker å benytte Minnesundhallen til arrangementHMS KURS FOR
TRENERE/LAGSANSVARLIGE
I IDRETTSLAG TILKNYTTET MINNESUNDHALLEN

– september 2020 -

Vi innkaller herved til HMS-kurs i Minnesundhallen. Foruten brannvern, vil det bli lagt vekt på rutiner/arbeidsinstrukser rundt bruken og renholdet i hallen.

Sted/Tid: Minnesundhallen  – tirsdag 1.september kl.19.15 – 20.30.
                   
Deltagere:
Dette er et kurs for de lag/grupper som skal trene eller benytte garderober i idrettshallen innendørssesongen 2020/2021.
Kurset er obligatorisk for trenere/lagsansvarlige da disse personene er pålagt ansvaret for evakuering av laget/gruppen under en eventuell brann.

NB! Ingen lag/gruppe vil kunne trene i idrettshallen på hverdager, på lørdager /søndager eller i sommerhalvåret/ferier uten at en ansvarlig leder/trener med HMS-kurs er tilstede og overtar ansvaret for hallen. Tidligere gjennomførte HMS-kurs for Minnesundhallen er fortsatt gyldige.
Det kan være lurt at laget/gruppa har flere personer som har kurset:
Bare personer som har gjennomgått  dette HMS-kurset vil få utdelt adgangsbrikke som i dag er eneste mulighet for å låse seg inn i idrettshallen.
NB! Denne brikken kan ikke lånes ut til andre !

Ansvar for gjennomføring:
Eidsvoll kommune
v/Egil Martin Dahlum, Kultur


Vis alle nyheter