• Søndag 24. september: Samlerunde på Fornebu.
  • Lørdag 04. desember: Samlerunde på Harestua.
  • Lørdag 29. januar: Samlerunde på Kongsvinger.
  • Lørdag 26. februar: Samlerunde på Minnesund.
  • Lørdag 12. mars: Samlerunde på Fornebu.