ÅRSMØTE 2021

  31.01.2022 Kl. 18:17  
Tirsdag 08. mars 2022
Klokken 19.00
På Minnesund velhus

Saksliste

1. Godkjenne innkalling
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Innkomne forslag
6. Valg

Innkomnesaker må være i styrets hende innen 1. mars 2022 og meldes inn skriftlig på e-post til leder.hovedstyre.neil@klubbkontor.no

Enkelbevertning

Velkommen alle sammen

Vis alle nyheter