Leder:
Terje Fredriksen , E-post: leder.hovedstyre.NEIL@klubbkontor.no   Tlf 414 42 692

Nestleder:
Vibeke Hansen

Økonomiansvarlig
Per Kristian Sjøli, E-post: kasserer.hovedstyre.NEIL@klubbkontor.no 

Sekretær


Styremedlem
Helge Julsrud Jensen