Spillermøte A-lag

  31.10.2019 Kl. 21:01  
Det årlige spillermøte hvor A-laget oppsumerte sesongen og la planer for neste ble i kveld avholdt på Minnesund velhus.

A-laget har i kveld hatt spillermøte hvor sesongen som var har blitt diskutert, og neste sesongen begynte de planleggingen av. Alle ble enige om at det hadde vært en artig sesong, og de er med for å ha en artig og sosial trening. Under finnes litt statestikk og bilder fra kvelden. De begynner å trene inne i Minnesundhallen på tirsdager kl. 20:00 for en tid framover, bare å møte opp for den som måtte ønske.

Vis alle nyheter