Årlig gruppemøte NEIL ski og friidrett

  21.02.2023 Kl. 13:22  
Av Espen Wiik Stigersand

Årlig gruppemøte NEIL ski og friidrett

Mandag 27 februar 2022 

Klokken 18.00 

på Minnesund Skistadion 

 

 

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling. 
2. Valg av møteleder og sekretær. 

3. Årsberetning. 

4. Regnskap / Budsjett 

5. Innkomne forslag. 

6. Valg 

 

Innkomne saker må være styret i hende innen 24.02.23 og meldes inn skriftlig på e-post til leder.ski.neil@klubbkontor.no 


Vis alle nyheter