• Leder: Håkon Martin Valstad Jensen leder.fotball.neil@klubbkontor.no, 48171298
  • Sekretær:
  • Kasserer: 
  • Styremedlem/valgkomite: xxx styremedlem1.fotball.neil@klubbkontor.no
  • Øvrige styremedlem er lagledere/trenere for lagene