Her kan dere lese sportsplanen for ski og friidrett:


Sportslig leder for ski er:
Anders Røang Muggerud

Sportslig leder friidrett er:
Arild Tenold