Leder:
Tom Erik Bergseng, E-post: leder.hovedstyre.NEIL@klubbkontor.no   Tlf 414 42 692

Nestleder:
Ledig

Økonomiansvarlig
Per Kristian Sjøli, E-post: kasserer.hovedstyre.NEIL@klubbkontor.no 

Sekretær
Tom Ivar Brate, E-post:sekretaer.hovedstyre.neil@klubbkontor.no

Styremedlem
Helge Julsrud Jensen