Det legges ned et stort arbeid av mange i Nordre Eidsvoll IL for å holde lysløypenettet i drift. Det er noe som heter "det snør ikke skiløyper". Hovedstyret, gruppestyret, løypekjørere og annen dugnadsinnsats må til for at vi skal kunne ha et så flott tilbud som vi har til Nordre Eidsvoll ILs utøvere og ikke minst lokalmiljøet. Det er gjort betydelige investeringer de senere årene i form av bygging av garasje for løypemaskin m.m, investering av løypemaskin, investering av ATV med tilbehør, utskifting av alt lys i løypa til miljøvennlig lys, samt ny styring av lys for å nevne noe. Det lyser heller ikke uten at noen betaler strømregninga.
 
 
Som bruker av anlegget til Nordre Eidsvoll IL, setter vi stor pris på deres støtte!
 
 
Dette kan gjøres i Nordre Eidsvoll ILs VIPPS-butikk #507845 hvor du velger "løypeavgift" i menyen og velger deretter "døgn" eller "sesong".
 
 
Takk for støtten!