Vi har satt opp en aktivitetskalender for Ski og Friidrettsgruppa, denne oppdateres fortløpende.