Vi i NEIL har satt opp en anbefaling for utstyr til utøvere i vår sportsplan

Utstyr:
 
Vi stiller ikke store krav til utstyr, men noe er nødvendig for ski glede og mulighet for forbedring av teknikk:
 
Ski: Må ikke være for stive eller for lange. Det er bedre med litt myke og korte ski. Derfor; bedre å vokse ut av skiene, enn inn i skiene. Vi anbefaler at utøveren har 2 par ski (klassisk og fristil) fra de er 10 -  11 år.
Ski lengde – fristil: ca like lange som kroppen
Ski lengde – klassisk: ca 15-20 cm lengre enn kroppen
 
Staver: Må ikke være for lange. Det går sjeldent fortere med lengre staver.
Stavlengde – fristil: 19-23 cm kortere enn kroppen.
Stavlengde – klassisk: 27-30 cm kortere enn kroppen.
 
NEIL il vil sørge for å ha et flagg/seil  som vårt samlingspunkt på renn, hvor vi kan diskutere dagens smøring og hvor vi gir smørehjelp. Det er styrets mål at vi skaper et fellesskap i NEIL som gjør det attraktivt og være med på skirenn, både for små og store. Vi forsøker også å legge ut smøretips i forkant av enkelte skirenn.
 
Vi oppfordrer løpere og foreldre til å vise moderasjon i forhold til bruk av avanserte smøremetoder og utstyr. Vi har hatt som prinsipp i ski gruppa at vi venter med pulver og andre avanserte metoder til vi nærmer oss junioralder.  
 
For og skape en felleskaps følelse og å opptre som en felles gruppe/lag oppfordres alle utøvere til å bruke NEIL oppvarming og konkurranse dress på ski renn. Klubben har konkurransedresser til utlån for utøvere.