ÅRLIGMØTE NEIL FOTBALLGRUPPA

  21.02.2023 Kl. 13:26  

Nordre Eidsvoll Idrettslag Fotballgruppa 

Inviterer til 

ÅRLIG GRUPPEMØTE 

Onsdag 1. mars 2023

Klokken 20.00 

på Minnesundhallen 

 

 

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder og sekretær. 

3. Årsberetning. 

4. Regnskap / Budsjett 

5. Innkomne forslag. 

6. Valg 

 

Innkomne saker må være styret i hende innen 27.02.23 og meldes inn skriftlig på e-post til leder.fotball.neil@klubbkontor.no 

 

 

 

 

VELKOMMEN! 


For årsberetning klikk her


Vis alle nyheter