For mer informasjon ta kontakt med Semund Ruud 
på tlf. 951 72 046 eller e-post semund-ruud@hotmail.com

Trener på Minnesund idrettspark opptil tre ganger i uka.