Medlemskontigent 2021

  22.01.2021 Kl. 10:41  

Faktura for medlemskap er nå sendt ut. Den er personelig og gjelder hvert enkelt medlem, og lyder på kr. 130,-

Ved spørsmål ta kontkat med Ingrid Hognestad på mail medlem.hovedstyre.NEIL@klubbkontor.no


Vis alle nyheter